Nyheder

Multiplatformsdata præsenteret for markedet

Nye data giver detaljerede indsigt i danskernes brug af internet på tværs alle væsentlige platforme.

På et morgenseminar præsenterede Gemius, Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation i dag de nye data, der giver indsigt i den totale dækning for de danske medier på tværs af desktop, mobil og tablet. Derudover giver de nye data adgang til brugerprofiler på de mobile platforme og dermed det bedst mulige indblik i danskernes medieforbrug på de forskellige platforme.

Multiplatformsdata - Januar 2015

Kære bruger af toplisterne, publicering af januar data 2015 er flyttet

Som en konsekvens af at vi fra januar 2015 udvider målingen af internetbrug i danmark med blandt andet totaldækning på tværs af platforme, præcis demografisk beskrivelse af mobile brugerprofiler etc., udskydes offentliggørelsen af januar data 2015 til torsdag 19. marts, 14:00.

Mobil som foretrukne platform i vækst

Danskerne elsker deres mobil og at anvende internettet fra den smarte lille ven i lommen. Danske Medier Research har lavet en opgørelse af antallet af udgivelser, de har flere brugere fra mobil eller tablets end fra desktopcomputere og tendensen er klar:

Den store stigning på tablets i december skal ikke ses som starten på en ny "golden era" for tablets, men blot en gentagelse af et mønster, der genkendes årligt, når folk får en ny tablet i julegave.

Mobil og bannerannoncering i rekordkvartal

Den seneste markedsstatistik for digital annonceomsætning i 2. kvartal 2013 viser en samlet vækst på 5 pct. i forhold til 1. kvartal og 6 pct. sammenlignet med samme kvartal året før. Stigningen skyldes hovedsagligt en stor fremgang på displaybannere, der er gået frem med 18 mio. (5 pct.) og Markedspladser, der er steget 9½ mio. (4 pct.). De ca. 360 millioner på bannere er den hidtil højeste annoncering, der er målt i et kvartal. Mobil har en fremgang på hele 29% til mere end 20 mio. som også er en rekord på det område.

Danske Internetmålinger sendes i udbud

Bestyrelsen i Danske Medier Research har vedtaget, at den danske måling af internet og mobiltrafik skal sendes i udbud med virkning fra udløb af den nuværende kontrakt i maj 2015. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe af personer med både analytisk og kommerciel baggrund, der i løbet af efteråret skal indhente udenlandsk inspiration, kortlægge behov og ønsker i det danske marked samt udfærdige de endelige kravspecifikationer til udbuddet af en kommende måling af hele det digitale medieforbrug i Danmark.
 

Ny version af gemiusTraffic

Gemius lancerer en ny version af gemiusTraffic med en lang række nye funktioner.

Vi glæder os over nu at kunne introducere en ny og kraftig forbedret udgave af gemiusTraffic, der anvendes i forbindelse med FDIMs trafikmåling.

Implementeringen af gemiusTraffic2 (gT2) sker parallelt med, at det eksisterende værktøj gemiusTraffic (gT1) uændret kører videre. Det er dog planen at udfase den eksisterende version fra udgangen af 2013, så alle opfodres til at sætte sig ind i den nye version.